bocskaidandar.hu

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése
Címlap Rovatok Pénzügyi Pénzügyi EMC kártya

EMC kártya

emc
Tájékoztató az EMC kártya és utalvány használatával kapcsolatos információkról, valamint az EMC kártya elfogadóhelyek listája.


EMC kártya elfogadóhelyek

1.) A 2012. április hónapban aláírt bérmegállapodásban foglaltaknak megfelelően a tárca az Erzsébet-utalvány havi összegével (5.000.-Ft/hó/fő) megegyező értékű EMC élelmiszer utalványt biztosít 2012. január 01-től visszamenőleg az Erzsébet-utalványra jogosult hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közalkalmazottak részére. A bérmegállapodásban foglaltak teljesítése érdekében a Honvédelmi Minisztérium és az EMC Első Magyar Cafeteria Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) 2012. május 02-án szerződést kötött 2013. december 31-ig terjedő időtartamra az állomány EMC univerzális kártyával történő ellátása érdekében.

A szerződés alapján az alábbi juttatások EMC kártyán történő biztosítására kerül sor:

-      EMC élelmiszer utalvány, mely hideg- vagy melegkonyhás vendéglátóhelyeken, munkahelyi étkezdében, közétkeztetésben történő étkezésre, valamint élelmiszer vásárlására használható fel;

-      az Szja. törvény szerinti iskolakezdési támogatás felhasználását lehetővé tévő utalvány.

A fenti szolgáltatások biztosítására szolgáló EMC kártya a Szolgáltató által biztosított, a katonai szervezetek útján a személyi állomány részére átadott kártya, amely lehetővé teszi a kártyabirtokosoknak a kártyára feltöltött elektronikus utalvány egyenlegek felhasználását az elfogadóhelyeken.

2.) Az elektronikus cafeteria kártya előnyei Munkavállalói szemmel:

 • A Munkavállalók számára a főkártya és a fizetési tranzakció díjmentes.
 • A Munkavállalók a jóváírását követően azonnal felhasználhatják utalvány kereteiket.
 • Amennyiben a kártya elvész, vagy megsérül, regisztráció esetén letiltható és az egyenleg egy új kártyához hozzárendelhető.
 • Nincs kényszervásárlás, felfelé kerekítés, hiszen a kártya egyenlegei forintról-forintra elkölthetőek.
 • Az EMC Cafeteria weboldalán bármikor ellenőrizhető a rendelkezésre álló egyenleg és a vásárlások.
 • Hosszabb lejárati idővel rendelkezik, mint a papír alapú utalványok.
 • Együttműködő elfogadó partnereknél minden felhasználás egyúttal kedvezményeket, értékes pontokat is jelenthet.

3.) Az EMC Kártya nem minősül bankkártyának, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek. Fizetésre csak a szerződött Elfogadóhelyeken használható. Az utalvány egyenlege nem a Kártyán kerül tárolásra. A Kártyán jóváírt egyenleg készpénzre nem váltható. A Kártya az átvételtől számított 3 évig érvényes, használata az egyenleg jóváírását követően lehetséges.

Az adott naptári évben juttatott elektronikus utalványok felhasználását a Szolgáltató a következő naptári év december 31-ig biztosítja a Munkavállalók részére. A fel nem használt, lejárt utalványkeret visszaigénylésére sem a Munkavállalónak, sem a Megrendelőnek nincs lehetősége.

A Kártyával történő vásárlás az Elfogadóhelyeken a fizető terminálok segítségével történik. A Kártyával történő vásárláskor a Kártyabirtokost tranzakciós díj nem terheli. Az egyenlegek megfelelő szolgáltatási körben történő felhasználásáért a Kártyabirtokos felel.

A Munkavállaló a Kártyáját regisztrálhatja, regisztráció esetén letilthatja, ellenőrizheti egyenlegeit, és vásárlásait. A Kártya letiltása esetén a megmaradt egyenleg új kártyához hozzárendelhető.

A Kártyabirtokos az első kártyáját ingyen, a Munkáltatótól kapja meg. A Munkavállaló 500 Ft+ÁFA/db díj ellenében új kártyát, igényelhet Munkáltatójánál. A Kártyának nincsen aktiválási és havidíja.

4.) Az egyenleg mindazon elfogadó helyeken levásárolható, amely az adott típusú juttatás elfogadására jogosult és a kártyás fizetéshez szükséges kártyaolvasó POS terminállal felszerelt.

Jelenleg a CBA és a COOP bolthálózataiban, valamint a HM EI Zrt. helyszínein működnek terminálok. A honvédségi étkezdék elfogadóhelyi szerződésének megkötése folyamatban van. A Szolgáltató már megkötötte az elfogadóhelyi szerződést a CÉL diszkont hálózattal (1.200 bolt) és az Auchan-nal is, így várhatóan rövid időn belül e boltokban is megteremtődnek a kártya elfogadásának technikai feltételei. A Szolgáltató tárgyalásokat folytat más bolthálózatok elfogadóhellyé válásáról is, melynek eredményéről aktualitáskor adunk tájékoztatást.

A katonai szervezetek területén működő büfék, illetve az objektum környékén lévő, vagy a személyi állomány által gyakran látogatott, a fenti körbe tartozó termékeket forgalmazó vagy szolgáltatást nyújtó vállalkozások felmérését átadtuk a Szolgáltató részére. A Szolgáltató a lista alapján fel fogja keresni a cégek képviselőit az elfogadó helyek listájának bővítése érdekében, ezzel szélesítve a személyi állomány számára a kártya felhasználási lehetőségét.

5.) A Szolgáltató az egyenlegek jóváírásáról nem küld értesítőt a Kártyabirtokosnak. A Kártyán történő jóváírás a Munkavállalónak díjtalan. Az Egyenleg készpénzre és vissza nem váltható.

A Kártyával történő vásárlás az Elfogadóhelyeken a fizető terminálok segítségével történik. A Kártyával történő vásárláskor a Kártyabirtokost tranzakciós díj nem terheli. A vásárlás folyamata:

 • a vásárlás végösszegét, vagy a vásárlás azon részösszegét, amelyet meghatározott jogcímkódú egyenlegével kíván a Kártyabirtokos kiegyenlíteni, az eladó beüti a pénztárgépbe,
 • Az eladó a kártyát lehúzza a POS terminálon, majd beüti az összeget a terminálba,
 • a Kártyabirtokos jóváhagyja az összeget,
 • a vásárlási összeg megadása után a kártyaolvasó kijelzőjén megjelenik a vásárlás összege, és amennyiben a Kártyabirtokos elfogadja a kiírt összeget, jóváhagyja a POS terminálon,
 • A POS Terminál kéri a „PIN KÓD"-ot,
 • Amennyiben a Kártyabirtokos regisztrálta kártyáját a kód megadásakor a Kártyabirtokos megadja a négy számjegyű jogcím-kódot, majd közvetlenül, szóköz kihagyása nélkül az általa választott 4 számjegyű regisztrációs PIN kódot is. Amennyiben a Kártyabirtokos nem regisztrálta kártyáját, a kód megadásakor kizárólag a négy számjegyű jogcím-kódot adja meg pl.: regisztrált kártya esetén 44441234 vagy regisztráció nélkül 4444, ahol a 4444 az EMC élelmiszer utalvány jogcím-kódja, az 1234 a Kártyabirtokos PIN kódja
 • a jóváhagyott összeggel a Felhasználó egyenlege a megadott Jogcím-kód szerint a megfelelő Zsebből csökken;

A megfelelő termék/szolgáltatási kör meghatározásáért, így a megfelelő jogcím-kód megadásáért a Kártyabirtokos felel. A nem megfelelő termék/szolgáltatási kör, így a megfelelő jogcím-kód megadásáért a Munkáltató és a Szolgáltató minden felelősséget kifejezetten kizár.

Amennyiben a tranzakció véletlenül hibás összeget tartalmazott vagy bármilyen okból vissza kell vonni, a fizető Terminál képes erre. A tranzakció visszavonása csak azon a Terminálon lehetséges, amelyiken az megtörtént és csak akkor, ha mind a Kártyának, mind a Terminálnak ez volt az utolsó tranzakciója. A visszavonás semmilyen más esetben nem lehetséges.

Amennyiben a vásárolt terméket a Kártyabirtokos visszaviszi, úgy a visszavétel feltételeit az Elfogadóhely és a Kártyabirtokos a hatályos jogszabályoknak megfelelően, közösen határozzák meg.

A vásárlás után a Szolgáltató nem küld egyenlegre vonatkozó információt a Kártyabirtokosnak. A Kártyáról csak a rendelkezésre álló egyenleg keretéig lehet költeni. Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő egyenleg a termék/szolgáltatás teljes értékéig, úgy a fennmaradó érték készpénzben fizethető. A Kártyát Termék vásárlására, szolgáltatás igénybevételére kizárólag a Kártyabirtokos használhatja. A nem megfelelő használatért a Kártyabirtokos felel.

6.) A Kártyabirtokos a Kártyáját a www.elsomagyarcafeteria.hu oldalon, vagy a +36 20 66-99-777 telefonszámra küldött SMS-ben regisztrálhatja.

 • A regisztráció menete a weboldalon keresztül: A Kártyabirtokos a www.elsomagyarcafeteria.hu weboldalon a „Kártyabirtokos" menüpontban a „Regisztráció" címszó alatt megadja az ott kért adatokat.
 • A regisztráció menete SMS üzenetben: a Kártyabirtokos a +36 20 66-99-777 telefonszámra küldött SMS-ben szóközök kihagyásával megadja az EMC kódszót, a REG kódszót, a kártya számát egymás után és az általa választott 4 jegyű PIN kódot.

A kód 4 számjegyből áll. (pl.: EMC REG 000936132345 1234) Az SMS díját a Kártyabirtokos saját költségén viseli. A regisztrációért a Szolgáltató díjat nem számol fel. Amennyiben a Kártyabirtokos regisztrálta kártyáját a Kártya használat (vásárlások) alkalmával, amikor a POS terminál kéri a „PINKÓD"-ot, a kód megadásakor a Kártyabirtokos megadja a négy számjegyű jogcím-kódot, mely az EMC élelmiszer utalvány estén: 4444, majd közvetlenül, szóköz kihagyása nélkül az általa választott 4 számjegyű regisztrációs PIN kódot is (pl.: 44441234).

A Kártya regisztráció nélkül is használható, de a regisztráció növeli a kártyahasználat biztonságát, ugyanis csak a regisztráció elvégzése esetén tudja a Kártyabirtokos az elveszített Kártyáját letiltani. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy regisztráció hiányában a megrongálódott és használhatatlanná vált Kártya, az elveszített, eltulajdonított Kártya által megtestesített elektronikus utalványt a Kártya eredeti birtokosa továbbiakban nem tudja felhasználni (illetve bárki, aki megtalálja a kártyát, az egyenleget elvásárolhatja, mivel a Kártya nem letiltható). Fentiekre tekintettel különösen javasolt a regisztráció elvégzése. A Munkáltató és a Szolgáltató a Kártya elveszítéséből, megrongálódásából, illetéktelen személy általi használatából, illetve a regisztráció elmulasztásából eredő károkért minden felelősséget kifejezetten kizár.

A Munkavállaló 500 Ft+ÁFA/db díj ellenében az alábbi esetekben igényelhet Kártyát Munkáltatójánál:

a.)                a Kártya megrongálódott és ezáltal használhatatlanná vált

b.)                a Kártyát elhagyta

c.)                a Kártyát eltulajdonították

 

A Kártyabirtokosnak a letiltás pillanatában megmaradt egyenlege a letiltást követően az új kártyához hozzákapcsolódik. Az egyenlegátvezetés a Szolgáltató adatbázisán keresztül történik. Amennyiben a Kártyabirtokos nem tiltatta le Kártyáját, úgy az egyenleg az új Kártyára nem vezethető át. Amennyiben a Kártyabirtokos regisztrálta kártyáját az új kártya automatikusan regisztrálva lesz a Szolgáltató Rendszerében. Az új Kártyát ugyanazon PIN kóddal tudja használni a Kártyabirtokos, mellyel az előző Kártyát használta.

Amennyiben a Kártyabirtokos telefonon regisztrálta kártyáját, de szeretne egyéb, weboldalon keresztüli regisztrációhoz kötött információt kapni, úgy Kártyabirtokos a www.elsomagyarcafeteria.hu weboldalon a „Regisztráció" menüpontban kérheti az SMS regisztrációjának kiegészítését, mely során a Kártyabirtokos megadja a Kártya számát és a regisztrált PIN kódját. Az SMS-ben történt regisztráció tényét a Szolgáltató ellenőrzi és amennyiben sikeres volt, úgy a továbbiakban a Szolgáltató az online regisztrációhoz további adatokat kér be.

Elfelejtett PIN Kód lekérdezésére abban az esetben van lehetősége a Kártyabirtokosnak, amennyiben az online regisztrációt is elvégezte. A „Kártyabirtokos" menüpontban belépés után az „Adatmódosítás" menüpont alatt találhatja meg PIN Kódját.

A Kártyabirtokos a PIN Kódját a www.elsomagyarcafeteria.hu oldalon, vagy a +36 20 66-99-777 telefonszámra küldött SMS-ben módosíthatja.

 • A PIN Kód módosítása a weboldalon keresztül: A Kártyabirtokos a www.elsomagyarcafeteria.hu weboldalon a „Kártyabirtokos" menüpontba belépve az „Adatmódosítás" menüpont alatt tudja PIN Kódját módosítani.
 • A PIN Kód módosítás menete SMS üzenetben: a Kártyabirtokos a +36 20 66-99-777 telefonszámra küldött SMS-ben szóközök kihagyásával megadja az EMC kódszót, a MOD kódszót, a régi PIN Kódot és az új PIN Kódot.

A PIN Kód minden esetben 4 számjegyből áll. (pl.: EMC MOD 1234 9876) Az SMS díját a Kártyabirtokos saját költségén viseli. A regisztrációért a Szolgáltató díjat nem számol fel.

Elfelejtett online jelszó lekérdezésére kizárólag abban az esetben van lehetőség, amennyiben a Kártyabirtokos a www.elsomagyarcafeteria.hu weboldalon keresztül regisztrálta Kártyáját és a regisztráció során megadta e-mail címét. A Kártyabirtokos jelszavát a www.elsomagyarcafeteria.hu weboldalon keresztül a „Kártyabirtokos" menüpontban a „Belépés" gombra kattintva az „Elfelejtett jelszó" linkre kattintva igényelheti az ott kért adatok megadását követően. A Kártyabirtokos jelszavát a regisztrációkor megadott e-mail címre Szolgáltató megküldi. Az elfelejtett jelszó lekérdezéséért a Szolgáltató díjat nem számol fel.

A Kártyabirtokos a www.elsomagyarcafeteria.hu weboldalon a „Kártyabirtokos" menüpontba belépve a „Jelszó módosítás" menüpont alatt tudja online jelszavát módosítani. A jelszó módosításáért a Szolgáltató díjat nem számol fel.

E-mail cím módosítására kizárólag regisztrációt követően van lehetőség. A Kártyabirtokos e-mail címét a www.elsomagyarcafeteria.hu oldalon módosíthatja. A weboldalon keresztül történő e-mail cím módosítás menete: A Kártyabirtokos a www.elsomagyarcafeteria.hu weboldalon a „Kártyabirtokos" menüpontban a „Belépés" után az „Adatmódosítás" menüpont alatt módosíthatja e-mail címét.

A Kártyabirtokos a telefonszámát a www.elsomagyarcafeteria.hu oldalon, vagy a +36 20 66-99-777 telefonszámra küldött SMS-ben módosíthatja.

 • A telefonszám módosítása a weboldalon keresztül: A Kártyabirtokos a www.elsomagyarcafeteria.hu weboldalon a „Kártyabirtokos" menüpontba belépve az „Adatmódosítás" menüpont alatt tudja telefonszámát módosítani.
 • A telefonszám módosítás menete SMS üzenetben: a Kártyabirtokos a +36 20 66-99-777 telefonszámra küldött SMS-ben szóközök kihagyásával megadja az EMC kódszót, a TEL kódszót, a régi telefonszámot és az új telefonszámot. A telefonszám formátuma +36 körzetszám, telefonszám szóköz nélkül. (pl.: EMC TEL +36209998880 +36204623910) Az SMS díját a Kártyabirtokos saját költségén viseli. A regisztrációért a Szolgáltató díjat nem számol fel.

7.) A Kártyák egyenlege lekérdezhető a www.elsomagyarcafeteria.hu weboldalon. Egyenleg lekérdezésére kizárólag abban az esetben van lehetőség, amennyiben a Kártyabirtokos a www.elsomagyarcafeteria.hu weboldalon keresztül is regisztrálta Kártyáját.

A Kártyabirtokos a www.elsomagyarcafeteria.hu weboldalon a Kártyabirtokos menüpontban a „Belépés" (az ott kért adatok megadásával) után az „Egyenleg lekérdezés" menüpont alatt lekérdezheti egyenlegét. Az oldalon megtekintheti a még rendelkezésre álló egyenlegeket Zsebenként, valamint lehetősége van a korábbi fizetések lekérdezésére is. A Szolgáltató az egyenleglekérdezéséért külön díját nem számol fel.

Az elveszett, illetve ellopott kártyák egyenlegét csak abban az esetben lehet letiltani, ha azok előzőleg regisztrálásra kerültek. A Kártyabirtokos a Kártyáját a www.elsomagyarcafeteria.hu oldalon, vagy a +36 20 66-99-777 telefonszámra küldött SMS-ben tilthatja le, vagy írásban kérheti a kártya letiltását a Munkáltatónál.

 • A letiltás menete a weboldalon keresztül: A Kártyabirtokos a www.elsomagyarcafeteria.hu weboldalon a „Kártyabirtokos" menüpontban a „Kártya letiltása" menüpont alatt megadja az ott kért adatokat.
 • A Kártya letiltásának menete SMS üzenetben: A kártya bármilyen mobiltelefonszámról letiltható SMS-ben. A Kártyabirtokos a +36 20 66-99-777 telefonszámra küldött SMS-ben szóközök kihagyásával megadja az EMC kódszót, az END kódszót, a regisztrált 4 jegyű PIN kódot, és a Kártyabirtokos által a Rendszerben aktuálisan rögzített telefonszámot. (pl.: EMC END 1234 +36204623910) Az SMS díját a Kártyabirtokos saját költségén viseli.
 • A Munkáltató a hozzá érkezett kérelmeket vagy továbbítja Szolgáltatónak, aki beérkezést követően letiltja a Kártyát, vagy a Munkáltató az adott Munkavállaló Kártyáját a www.elsomagyarcafeteria.hu oldalon letilthatja. A Munkáltató a www.elsomagyarcafeteria.hu weboldalon a „Munkáltatóknak" menüpontban a „Belépés" címszó alatt megadja az ott kért adatokat. Belépés után a Munkáltató a Kártya letiltása menüpontban letilthatja a Munkavállaló Kártyáját az ott kért adatok megadása után.

A letiltott Kártya nem aktiválható. A letiltott Kártya érvénytelen, azzal az Egyenleghez nem lehet hozzáférni. A Munkavállalóhoz tartozó egyenleg további használatához új Kártya igénylésére van szükség. A Kártya letiltásáért a Szolgáltató díjat nem számol fel. A Kártya elvesztéséből, elidegenítéséből eredő károkért a letiltás Szolgáltatóhoz történő beérkezéséig a Kártyabirtokos felel. A Szolgáltatót az egyenleg letiltásával kapcsolatban felelősség nem terheli.

Reklamációt a Szolgáltató csak a Kártya birtokában tud elfogadni, kivéve azokat az eseteket, ahol a Kártyabirtokos a regisztráció következtében beazonosítható. Reklamáció a Szolgáltatóhoz küldött írásos bejelentéssel (posta: 1013 Budapest, Krisztina Krt. 32., fax: +36 1/ 391-72-41), illetőleg a www.elsomagyarcafeteria.hu oldalon kezdeményezhető.

A fentieknél részletesebb információ a Szolgáltató www.elsomagyarcafeteria.hu internetes oldalán található.

 
IWIW megosztásStartlap kedvenchezGoogle könyvjelzőTwitterFacebookDigg
katonasuli
hm
parbeszed_logo250
honvedelem.hu
logo2

Meghívó
Hírlevél