// EMC kártya
katonasuli
hm
parbeszed_logo250
honvedelem.hu
logo2


Copyright ©
2010 bocskaidandar.hu
Minden jog fenntartva.
Created by hudijani

EMC kártya
2012. július 02.
emc
Tájékoztató az EMC kártya és utalvány használatával kapcsolatos információkról, valamint az EMC kártya elfogadóhelyek listája.


EMC kártya elfogadóhelyek

1.) A 2012. április hónapban aláírt bérmegállapodásban foglaltaknak megfelelően a tárca az Erzsébet-utalvány havi összegével (5.000.-Ft/hó/fő) megegyező értékű EMC élelmiszer utalványt biztosít 2012. január 01-től visszamenőleg az Erzsébet-utalványra jogosult hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közalkalmazottak részére. A bérmegállapodásban foglaltak teljesítése érdekében a Honvédelmi Minisztérium és az EMC Első Magyar Cafeteria Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) 2012. május 02-án szerződést kötött 2013. december 31-ig terjedő időtartamra az állomány EMC univerzális kártyával történő ellátása érdekében.

A szerződés alapján az alábbi juttatások EMC kártyán történő biztosítására kerül sor:

-      EMC élelmiszer utalvány, mely hideg- vagy melegkonyhás vendéglátóhelyeken, munkahelyi étkezdében, közétkeztetésben történő étkezésre, valamint élelmiszer vásárlására használható fel;

-      az Szja. törvény szerinti iskolakezdési támogatás felhasználását lehetővé tévő utalvány.

A fenti szolgáltatások biztosítására szolgáló EMC kártya a Szolgáltató által biztosított, a katonai szervezetek útján a személyi állomány részére átadott kártya, amely lehetővé teszi a kártyabirtokosoknak a kártyára feltöltött elektronikus utalvány egyenlegek felhasználását az elfogadóhelyeken.

2.) Az elektronikus cafeteria kártya előnyei Munkavállalói szemmel:

 • A Munkavállalók számára a főkártya és a fizetési tranzakció díjmentes.
 • A Munkavállalók a jóváírását követően azonnal felhasználhatják utalvány kereteiket.
 • Amennyiben a kártya elvész, vagy megsérül, regisztráció esetén letiltható és az egyenleg egy új kártyához hozzárendelhető.
 • Nincs kényszervásárlás, felfelé kerekítés, hiszen a kártya egyenlegei forintról-forintra elkölthetőek.
 • Az EMC Cafeteria weboldalán bármikor ellenőrizhető a rendelkezésre álló egyenleg és a vásárlások.
 • Hosszabb lejárati idővel rendelkezik, mint a papír alapú utalványok.
 • Együttműködő elfogadó partnereknél minden felhasználás egyúttal kedvezményeket, értékes pontokat is jelenthet.

3.) Az EMC Kártya nem minősül bankkártyának, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek. Fizetésre csak a szerződött Elfogadóhelyeken használható. Az utalvány egyenlege nem a Kártyán kerül tárolásra. A Kártyán jóváírt egyenleg készpénzre nem váltható. A Kártya az átvételtől számított 3 évig érvényes, használata az egyenleg jóváírását követően lehetséges.

Az adott naptári évben juttatott elektronikus utalványok felhasználását a Szolgáltató a következő naptári év december 31-ig biztosítja a Munkavállalók részére. A fel nem használt, lejárt utalványkeret visszaigénylésére sem a Munkavállalónak, sem a Megrendelőnek nincs lehetősége.

A Kártyával történő vásárlás az Elfogadóhelyeken a fizető terminálok segítségével történik. A Kártyával történő vásárláskor a Kártyabirtokost tranzakciós díj nem terheli. Az egyenlegek megfelelő szolgáltatási körben történő felhasználásáért a Kártyabirtokos felel.

A Munkavállaló a Kártyáját regisztrálhatja, regisztráció esetén letilthatja, ellenőrizheti egyenlegeit, és vásárlásait. A Kártya letiltása esetén a megmaradt egyenleg új kártyához hozzárendelhető.

A Kártyabirtokos az első kártyáját ingyen, a Munkáltatótól kapja meg. A Munkavállaló 500 Ft+ÁFA/db díj ellenében új kártyát, igényelhet Munkáltatójánál. A Kártyának nincsen aktiválási és havidíja.

4.) Az egyenleg mindazon elfogadó helyeken levásárolható, amely az adott típusú juttatás elfogadására jogosult és a kártyás fizetéshez szükséges kártyaolvasó POS terminállal felszerelt.

Jelenleg a CBA és a COOP bolthálózataiban, valamint a HM EI Zrt. helyszínein működnek terminálok. A honvédségi étkezdék elfogadóhelyi szerződésének megkötése folyamatban van. A Szolgáltató már megkötötte az elfogadóhelyi szerződést a CÉL diszkont hálózattal (1.200 bolt) és az Auchan-nal is, így várhatóan rövid időn belül e boltokban is megteremtődnek a kártya elfogadásának technikai feltételei. A Szolgáltató tárgyalásokat folytat más bolthálózatok elfogadóhellyé válásáról is, melynek eredményéről aktualitáskor adunk tájékoztatást.

A katonai szervezetek területén működő büfék, illetve az objektum környékén lévő, vagy a személyi állomány által gyakran látogatott, a fenti körbe tartozó termékeket forgalmazó vagy szolgáltatást nyújtó vállalkozások felmérését átadtuk a Szolgáltató részére. A Szolgáltató a lista alapján fel fogja keresni a cégek képviselőit az elfogadó helyek listájának bővítése érdekében, ezzel szélesítve a személyi állomány számára a kártya felhasználási lehetőségét.

5.) A Szolgáltató az egyenlegek jóváírásáról nem küld értesítőt a Kártyabirtokosnak. A Kártyán történő jóváírás a Munkavállalónak díjtalan. Az Egyenleg készpénzre és vissza nem váltható.

A Kártyával történő vásárlás az Elfogadóhelyeken a fizető terminálok segítségével történik. A Kártyával történő vásárláskor a Kártyabirtokost tranzakciós díj nem terheli. A vásárlás folyamata:

 • a vásárlás végösszegét, vagy a vásárlás azon részösszegét, amelyet meghatározott jogcímkódú egyenlegével kíván a Kártyabirtokos kiegyenlíteni, az eladó beüti a pénztárgépbe,
 • Az eladó a kártyát lehúzza a POS terminálon, majd beüti az összeget a terminálba,
 • a Kártyabirtokos jóváhagyja az összeget,
 • a vásárlási összeg megadása után a kártyaolvasó kijelzőjén megjelenik a vásárlás összege, és amennyiben a Kártyabirtokos elfogadja a kiírt összeget, jóváhagyja a POS terminálon,
 • A POS Terminál kéri a „PIN KÓD"-ot,
 • Amennyiben a Kártyabirtokos regisztrálta kártyáját a kód megadásakor a Kártyabirtokos megadja a négy számjegyű jogcím-kódot, majd közvetlenül, szóköz kihagyása nélkül az általa választott 4 számjegyű regisztrációs PIN kódot is. Amennyiben a Kártyabirtokos nem regisztrálta kártyáját, a kód megadásakor kizárólag a négy számjegyű jogcím-kódot adja meg pl.: regisztrált kártya esetén 44441234 vagy regisztráció nélkül 4444, ahol a 4444 az EMC élelmiszer utalvány jogcím-kódja, az 1234 a Kártyabirtokos PIN kódja
 • a jóváhagyott összeggel a Felhasználó egyenlege a megadott Jogcím-kód szerint a megfelelő Zsebből csökken;

A megfelelő termék/szolgáltatási kör meghatározásáért, így a megfelelő jogcím-kód megadásáért a Kártyabirtokos felel. A nem megfelelő termék/szolgáltatási kör, így a megfelelő jogcím-kód megadásáért a Munkáltató és a Szolgáltató minden felelősséget kifejezetten kizár.

Amennyiben a tranzakció véletlenül hibás összeget tartalmazott vagy bármilyen okból vissza kell vonni, a fizető Terminál képes erre. A tranzakció visszavonása csak azon a Terminálon lehetséges, amelyiken az megtörtént és csak akkor, ha mind a Kártyának, mind a Terminálnak ez volt az utolsó tranzakciója. A visszavonás semmilyen más esetben nem lehetséges.

Amennyiben a vásárolt terméket a Kártyabirtokos visszaviszi, úgy a visszavétel feltételeit az Elfogadóhely és a Kártyabirtokos a hatályos jogszabályoknak megfelelően, közösen határozzák meg.

A vásárlás után a Szolgáltató nem küld egyenlegre vonatkozó információt a Kártyabirtokosnak. A Kártyáról csak a rendelkezésre álló egyenleg keretéig lehet költeni. Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő egyenleg a termék/szolgáltatás teljes értékéig, úgy a fennmaradó érték készpénzben fizethető. A Kártyát Termék vásárlására, szolgáltatás igénybevételére kizárólag a Kártyabirtokos használhatja. A nem megfelelő használatért a Kártyabirtokos felel.

6.) A Kártyabirtokos a Kártyáját a www.elsomagyarcafeteria.hu oldalon, vagy a +36 20 66-99-777 telefonszámra küldött SMS-ben regisztrálhatja.

 • A regisztráció menete a weboldalon keresztül: A Kártyabirtokos a www.elsomagyarcafeteria.hu weboldalon a „Kártyabirtokos" menüpontban a „Regisztráció" címszó alatt megadja az ott kért adatokat.
 • A regisztráció menete SMS üzenetben: a Kártyabirtokos a +36 20 66-99-777 telefonszámra küldött SMS-ben szóközök kihagyásával megadja az EMC kódszót, a REG kódszót, a kártya számát egymás után és az általa választott 4 jegyű PIN kódot.

A kód 4 számjegyből áll. (pl.: EMC REG 000936132345 1234) Az SMS díját a Kártyabirtokos saját költségén viseli. A regisztrációért a Szolgáltató díjat nem számol fel. Amennyiben a Kártyabirtokos regisztrálta kártyáját a Kártya használat (vásárlások) alkalmával, amikor a POS terminál kéri a „PINKÓD"-ot, a kód megadásakor a Kártyabirtokos megadja a négy számjegyű jogcím-kódot, mely az EMC élelmiszer utalvány estén: 4444, majd közvetlenül, szóköz kihagyása nélkül az általa választott 4 számjegyű regisztrációs PIN kódot is (pl.: 44441234).

A Kártya regisztráció nélkül is használható, de a regisztráció növeli a kártyahasználat biztonságát, ugyanis csak a regisztráció elvégzése esetén tudja a Kártyabirtokos az elveszített Kártyáját letiltani. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy regisztráció hiányában a megrongálódott és használhatatlanná vált Kártya, az elveszített, eltulajdonított Kártya által megtestesített elektronikus utalványt a Kártya eredeti birtokosa továbbiakban nem tudja felhasználni (illetve bárki, aki megtalálja a kártyát, az egyenleget elvásárolhatja, mivel a Kártya nem letiltható). Fentiekre tekintettel különösen javasolt a regisztráció elvégzése. A Munkáltató és a Szolgáltató a Kártya elveszítéséből, megrongálódásából, illetéktelen személy általi használatából, illetve a regisztráció elmulasztásából eredő károkért minden felelősséget kifejezetten kizár.

A Munkavállaló 500 Ft+ÁFA/db díj ellenében az alábbi esetekben igényelhet Kártyát Munkáltatójánál:

a.)                a Kártya megrongálódott és ezáltal használhatatlanná vált

b.)                a Kártyát elhagyta

c.)                a Kártyát eltulajdonították

 

A Kártyabirtokosnak a letiltás pillanatában megmaradt egyenlege a letiltást követően az új kártyához hozzákapcsolódik. Az egyenlegátvezetés a Szolgáltató adatbázisán keresztül történik. Amennyiben a Kártyabirtokos nem tiltatta le Kártyáját, úgy az egyenleg az új Kártyára nem vezethető át. Amennyiben a Kártyabirtokos regisztrálta kártyáját az új kártya automatikusan regisztrálva lesz a Szolgáltató Rendszerében. Az új Kártyát ugyanazon PIN kóddal tudja használni a Kártyabirtokos, mellyel az előző Kártyát használta.

Amennyiben a Kártyabirtokos telefonon regisztrálta kártyáját, de szeretne egyéb, weboldalon keresztüli regisztrációhoz kötött információt kapni, úgy Kártyabirtokos a www.elsomagyarcafeteria.hu weboldalon a „Regisztráció" menüpontban kérheti az SMS regisztrációjának kiegészítését, mely során a Kártyabirtokos megadja a Kártya számát és a regisztrált PIN kódját. Az SMS-ben történt regisztráció tényét a Szolgáltató ellenőrzi és amennyiben sikeres volt, úgy a továbbiakban a Szolgáltató az online regisztrációhoz további adatokat kér be.

Elfelejtett PIN Kód lekérdezésére abban az esetben van lehetősége a Kártyabirtokosnak, amennyiben az online regisztrációt is elvégezte. A „Kártyabirtokos" menüpontban belépés után az „Adatmódosítás" menüpont alatt találhatja meg PIN Kódját.

A Kártyabirtokos a PIN Kódját a www.elsomagyarcafeteria.hu oldalon, vagy a +36 20 66-99-777 telefonszámra küldött SMS-ben módosíthatja.

 • A PIN Kód módosítása a weboldalon keresztül: A Kártyabirtokos a www.elsomagyarcafeteria.hu weboldalon a „Kártyabirtokos" menüpontba belépve az „Adatmódosítás" menüpont alatt tudja PIN Kódját módosítani.
 • A PIN Kód módosítás menete SMS üzenetben: a Kártyabirtokos a +36 20 66-99-777 telefonszámra küldött SMS-ben szóközök kihagyásával megadja az EMC kódszót, a MOD kódszót, a régi PIN Kódot és az új PIN Kódot.

A PIN Kód minden esetben 4 számjegyből áll. (pl.: EMC MOD 1234 9876) Az SMS díját a Kártyabirtokos saját költségén viseli. A regisztrációért a Szolgáltató díjat nem számol fel.

Elfelejtett online jelszó lekérdezésére kizárólag abban az esetben van lehetőség, amennyiben a Kártyabirtokos a www.elsomagyarcafeteria.hu weboldalon keresztül regisztrálta Kártyáját és a regisztráció során megadta e-mail címét. A Kártyabirtokos jelszavát a www.elsomagyarcafeteria.hu weboldalon keresztül a „Kártyabirtokos" menüpontban a „Belépés" gombra kattintva az „Elfelejtett jelszó" linkre kattintva igényelheti az ott kért adatok megadását követően. A Kártyabirtokos jelszavát a regisztrációkor megadott e-mail címre Szolgáltató megküldi. Az elfelejtett jelszó lekérdezéséért a Szolgáltató díjat nem számol fel.

A Kártyabirtokos a www.elsomagyarcafeteria.hu weboldalon a „Kártyabirtokos" menüpontba belépve a „Jelszó módosítás" menüpont alatt tudja online jelszavát módosítani. A jelszó módosításáért a Szolgáltató díjat nem számol fel.

E-mail cím módosítására kizárólag regisztrációt követően van lehetőség. A Kártyabirtokos e-mail címét a www.elsomagyarcafeteria.hu oldalon módosíthatja. A weboldalon keresztül történő e-mail cím módosítás menete: A Kártyabirtokos a www.elsomagyarcafeteria.hu weboldalon a „Kártyabirtokos" menüpontban a „Belépés" után az „Adatmódosítás" menüpont alatt módosíthatja e-mail címét.

A Kártyabirtokos a telefonszámát a www.elsomagyarcafeteria.hu oldalon, vagy a +36 20 66-99-777 telefonszámra küldött SMS-ben módosíthatja.

 • A telefonszám módosítása a weboldalon keresztül: A Kártyabirtokos a www.elsomagyarcafeteria.hu weboldalon a „Kártyabirtokos" menüpontba belépve az „Adatmódosítás" menüpont alatt tudja telefonszámát módosítani.
 • A telefonszám módosítás menete SMS üzenetben: a Kártyabirtokos a +36 20 66-99-777 telefonszámra küldött SMS-ben szóközök kihagyásával megadja az EMC kódszót, a TEL kódszót, a régi telefonszámot és az új telefonszámot. A telefonszám formátuma +36 körzetszám, telefonszám szóköz nélkül. (pl.: EMC TEL +36209998880 +36204623910) Az SMS díját a Kártyabirtokos saját költségén viseli. A regisztrációért a Szolgáltató díjat nem számol fel.

7.) A Kártyák egyenlege lekérdezhető a www.elsomagyarcafeteria.hu weboldalon. Egyenleg lekérdezésére kizárólag abban az esetben van lehetőség, amennyiben a Kártyabirtokos a www.elsomagyarcafeteria.hu weboldalon keresztül is regisztrálta Kártyáját.

A Kártyabirtokos a www.elsomagyarcafeteria.hu weboldalon a Kártyabirtokos menüpontban a „Belépés" (az ott kért adatok megadásával) után az „Egyenleg lekérdezés" menüpont alatt lekérdezheti egyenlegét. Az oldalon megtekintheti a még rendelkezésre álló egyenlegeket Zsebenként, valamint lehetősége van a korábbi fizetések lekérdezésére is. A Szolgáltató az egyenleglekérdezéséért külön díját nem számol fel.

Az elveszett, illetve ellopott kártyák egyenlegét csak abban az esetben lehet letiltani, ha azok előzőleg regisztrálásra kerültek. A Kártyabirtokos a Kártyáját a www.elsomagyarcafeteria.hu oldalon, vagy a +36 20 66-99-777 telefonszámra küldött SMS-ben tilthatja le, vagy írásban kérheti a kártya letiltását a Munkáltatónál.

 • A letiltás menete a weboldalon keresztül: A Kártyabirtokos a www.elsomagyarcafeteria.hu weboldalon a „Kártyabirtokos" menüpontban a „Kártya letiltása" menüpont alatt megadja az ott kért adatokat.
 • A Kártya letiltásának menete SMS üzenetben: A kártya bármilyen mobiltelefonszámról letiltható SMS-ben. A Kártyabirtokos a +36 20 66-99-777 telefonszámra küldött SMS-ben szóközök kihagyásával megadja az EMC kódszót, az END kódszót, a regisztrált 4 jegyű PIN kódot, és a Kártyabirtokos által a Rendszerben aktuálisan rögzített telefonszámot. (pl.: EMC END 1234 +36204623910) Az SMS díját a Kártyabirtokos saját költségén viseli.
 • A Munkáltató a hozzá érkezett kérelmeket vagy továbbítja Szolgáltatónak, aki beérkezést követően letiltja a Kártyát, vagy a Munkáltató az adott Munkavállaló Kártyáját a www.elsomagyarcafeteria.hu oldalon letilthatja. A Munkáltató a www.elsomagyarcafeteria.hu weboldalon a „Munkáltatóknak" menüpontban a „Belépés" címszó alatt megadja az ott kért adatokat. Belépés után a Munkáltató a Kártya letiltása menüpontban letilthatja a Munkavállaló Kártyáját az ott kért adatok megadása után.

A letiltott Kártya nem aktiválható. A letiltott Kártya érvénytelen, azzal az Egyenleghez nem lehet hozzáférni. A Munkavállalóhoz tartozó egyenleg további használatához új Kártya igénylésére van szükség. A Kártya letiltásáért a Szolgáltató díjat nem számol fel. A Kártya elvesztéséből, elidegenítéséből eredő károkért a letiltás Szolgáltatóhoz történő beérkezéséig a Kártyabirtokos felel. A Szolgáltatót az egyenleg letiltásával kapcsolatban felelősség nem terheli.

Reklamációt a Szolgáltató csak a Kártya birtokában tud elfogadni, kivéve azokat az eseteket, ahol a Kártyabirtokos a regisztráció következtében beazonosítható. Reklamáció a Szolgáltatóhoz küldött írásos bejelentéssel (posta: 1013 Budapest, Krisztina Krt. 32., fax: +36 1/ 391-72-41), illetőleg a www.elsomagyarcafeteria.hu oldalon kezdeményezhető.

A fentieknél részletesebb információ a Szolgáltató www.elsomagyarcafeteria.hu internetes oldalán található.

 
IWIW megosztásStartlap kedvenchezGoogle könyvjelzőTwitterFacebookDigg
Meghívó
Hírlevél