^Fel

MH 5. Bocskai István Lövészdandár

Becsület • Bátorság • Helytállás

Márványba vésett katonasorsok

Nagy érdeklődés kísérte a 39. császári és királyi gyalogezred emléktáblájának avatását a Szent Anna Székesegyház udvarán. A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár 39. lövészzászlóaljának katonái 2013-ban bukkantak rá elődeik emléktáblájára a székesegyházban. A táblán évszámok, ütközetek nevei, hozzájuk rendelve a tiszti és legénységi veszteségek, katonasorsok találhatóak. A Székesegyházban korábban megtalált táblán a kezdetektől egészen 1878-ig követhetjük nyomon az ezred hadtörténetét. E tábla hű másolatát készítette el és adományozta a Bocskai-dandárnak Petró Attila a Nyír-Márvány Kft. ügyvezetője.

Debrecen egykori háziezrede a 39. császári és királyi gyalogezred megalakulása gróf Pálffy János nevéhez kapcsolódik, aki 1765. december 15-én Mária Teréziától kapott parancsot egy magyar gyalogezred megalapítására. Az ezred 1757 júniusában indult először a harctérre. Dicsőséges útját a hétéves háborúban kezdte, majd a bajor örökösödési háború számtalan csatájában vett részt, aztán harcolt a törökök ellen, ezután a francia koalíciós háborúk következtek.1809-ben ismét kitört a háború a franciákkal, már az év elején megkapta az ezred a parancsot a létszám növelésére. Januárban új toborzási területet jelöltek ki a gyalogezred számára, amelynek Debrecen lett az egyik központja. Az első világháború kirobbanása előtt, utolsó nagy csatájukat Boszniában vívták 1878-ban. A debreceniek is aggódva figyelték a hadjárat eseményeit, hiszen sok-sok környékbeli katona sorsáért aggódtak. Novemberben jött a hír, hogy a katonák hazaérkeztek, de sajnos veszteség érte az ezredet. Ekkor határozott úgy a gyalogezred tisztikara, hogy a véres ütközetekben elhunytakra emlékezve egy márványtáblát készíttet, s azt a helybeli katolikus templom falába helyezi el.  A táblát Boros Sándor debreceni kőfaragó készítette. A táblán felsorolt csaták közül a porosz-osztrák-olasz háború észak-itáliai frontjának legnagyobb ütközete, a Custozzai csata emelkedik ki. 

Az emléktábla avatáson Komolay Szabolcs Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármestere méltatta a 39. császári és királyi gyalogezred harctereken való helytállását, illetve idézte József főherceget, akinek parancsnoksága alatt több alkalommal is harcolt a gyalogezred az első világháborúban. Az alpolgármester beszédében hangsúlyozta azt is, hogy az évek alatt kiváló kapcsolat alakult ki a város és gyalogezred között. Takács Attila dandártábornok, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka beszédében utalt arra, hogy a gyalogezred többször vett részt istentiszteleten a Szent Anna Székesegyházban. „Ez a 135 éves évforduló jó alkalmat szolgáltatott arra, hogy a tábla valósághű másolata kikerüljön a templom falának mélyedéséből, és a nagyközönség számára is láthatóvá váljon. Úgy gondolom, hogy e tábla nemcsak a Bocskai-dandárnak fontos, hanem a városnak is.  E tábla az, amely összeköti a múltat a jelennel, és példát szolgáltat a jövő nemzedékei számára.”

 

Az eseményen Bosák Nándor a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke szentelte meg az emléktáblát, majd a meghívott vendégek elhelyezték a kegyelet virágait. A rendezvény az Il Silencio dallamaival zárult. 

A tábla történetéről bővebben a www.bocskai-konyvtar.hu/web/bocskai-dandar/39-es-emlektabla-tortenete oldalon olvashatnak.

Fotó: Cs. Sárkány Beáta hadnagy

Facebook-galéria

Copyright © 2013. bocskaidandar.hu