^Fel

MH 5. Bocskai István Lövészdandár

Becsület • Bátorság • Helytállás

MH 5. Bocskai István Lövészdandár története

1. Az alakulat bemutatása, története:

A dandár jogelődje 1951. november 1-jén Mezőtúron alakult meg, a Magyar Néphadsereg 93. lövészezredeként. 1987-ben az ezredet gépesített lövészdandárrá szervezték át, 1990. szeptember 29-én ünnepi megemlékezés keretében felvette Erdély fejedelmének nevét, így Magyar Honvédség 5. Bocskai István Gépesített Lövészdandár lett. 2004-ben a dandár alárendeltségébe került a hódmezővásárhelyi 62. Bercsényi Miklós Gépesített Lövészdandárhoz tartozó két könnyű lövészzászlóalj is, míg a korábban Nyíregyházán elhelyezett alegységek Debrecenbe, valamint Hajdúhadházra költöztek, szervezetünk az óta ebben a három helyőrségben végzi feladatait.

Az utolsó sorkatona leszerelése (2004. november) óta a Magyar Honvédség teljes személyi állománya „professzionális” erőkkel hajtja végre a hazai és nemzetközi kötelezettségekből adódó feladatait. A megváltozott biztonsági kihívások, valamint a haderőreform célkitűzései miatt a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere 2007. március 1-i hatállyal megalapította a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandárt. Az új struktúrában a dandár parancsnoka, valamint a főnökségek főnökei Debrecenben, míg a dandárparancsnok egyik helyettese, valamint a főnökségek főnök-helyettesei Hódmezővásárhelyen végzik munkájukat.

2007-ben az addig Egerben települő önálló felderítő zászlóalj – mai nevén 24. Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóalj - Debrecen helyőrségbe került, a dandár alárendelt felderítő zászlóaljaként, s a Hódmezővásárhelyen lévő MH 37/4. Török Ignác Műszaki- építő zászlóalj szintén a dandárnak alárendelt Művelettámogató Műszaki Zászlóaljaként folytatta munkáját. A dandár 3482 fővel Magyarország legnagyobb szárazföldi alakulata.

A dandár fegyverzete alapvetően könnyű fegyverzet (AK–63 gépkarabély, PKM könnyű géppuska, SZVD távcsöves puska, RPG–7 gránátvető). Tüzérségi támogatásra 82 mm-es aknavetők, páncélelhárításra Fagot rakéták kerültek rendszeresítésre. A dandár rendelkezik harcjárművekkel (BTR–80, BTR–80A), illetve speciális feladatok végrehajtásához gépjárművekkel, műszaki és vegyvédelmi eszközökkel, valamint a vezetést biztosító híradó-technikai eszközökkel.

Szervezeti felépítés
A dandár harctámogató alegységei a 24. Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóalj, a törzstámogató század, a híradó század, a műszaki század és a művelettámogató Műszaki Zászlóalj. Harcoló alegységei a 39. Lövészzászlóalj, a 3. Bercsényi Miklós Lövészzászlóalj és a 62. Lövészzászlóalj. Harckiszolgáló támogató alegységei a logisztikai zászlóalj, az egészségügyi központ, a helyőrség-támogató parancsnokság (Debrecen) és a helyőrség-támogató alegység (Hódmezővásárhely).

2. A katonai szervezet rendeltetése és fő feladatai

Katonai szervezetünk alapvető rendeltetése a haza fegyveres védelme és az államhatár biztosítása, valamint a válságkezelés feladataiban való részvétel.

Feladata a személyi állomány, illetve az alegységek általános katonai és szakkiképzése, harcászati felkészítése, és a katasztrófavédelmi feladatokban való részvétel.

3. Nemzetközi szerepvállalásai

A NATO csatlakozás után a dandár feladatrendszere számos új nemzetközi kötelezettséggel bővült.
A Többnemzetiségű Szárazföldi Kötelék (MLF) dandár méretű nemzetközi erő, amely - elsősorban békefenntartói feladatok végrehajtására - olasz, magyar, szlovén részvétellel jött létre.

A „Tisza” Zászlóaljat Ukrajna, Románia, Szlovákia és Magyarország kijelölt műszaki alegységei alkotják, feladata elsősorban az árvízi védekezés segítése.

A békefenntartási feladatok jelentős szerepet játszanak a dandár életében. Az alakulat katonái 1999 óta a világ számos térségében teljesítenek missziós szolgálatot.

2008 szeptemberétől MH KFOR (Kosovo Force) zászlóalj néven vezető nemzetként Pečben, valamint 2006. óta Afganisztánban, a NATO irányítása alatt álló művelet keretein belül, Baghlan tartományban, Pol-e Kumriban MH PRT (Provincial Reconstruction Team) zászlóalj néven is jelen vannak az alakulat katonái.

2009-ben került kialakításra a dandárnál a Humán Szolgáltató és Családtámogató Iroda, mely alapfunkciója egy új típusú ügyintézési kultúra meghonosítása a dandárnál. Az iroda állománya elkötelezett arra, hogy a családtagokat tanácsadásban részesítse, valamint megkönnyítse a szolgálati okok miatt távol lévő katonák és családtagjainak kapcsolattartását.

4. Helyőrségeink

Debrecen évszázados történelme során a magyar kálvinizmus centrumává, a Tiszántúl szellemi és kulturális központjává vált, ma az ország második legnagyobb települése. A város katonatörténelme is hosszú évszázadokra nyúlik vissza. Debrecen polgárai számos esetben vérük hullatásával és jelentős anyagi áldozatokkal segítették az országot. 1736-ban alapította Mária Terézia a debreceni 39. gyalogezredet, amely az első világháborúig több mint száz csatában vett részt, mely kiemelkedő hőstetteiért sárga színű csapatzászló kitüntetésben részesült. Az 1848-as szabadságharcban az egész ezred Kossuth oldalán harcolt, jelentős érdemeik voltak Buda várának bevételében. Az első világháború poklában több mint 7000 halottja maradt a csatatéren. Debrecen katonamúltját bizonyítja, hogy a XX. század elején még több mint tíz laktanya volt a városban. A második világháború debreceni tankcsatája kiemelkedő hadtörténeti jelentőségű.

Hódmezővásárhely megyei jogú város, az Alföld délkeleti részén, a Békés-Csanádi hátság és a Tisza melléki szikes, agyagos rétség találkozásánál fekszik.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban vásárhelyi nemzetőrök is részt vettek. Hódmezővásárhely 1873-ban nyerte el az önálló törvényhatósági jogot. Ettől kezdve mutatkoztak az urbanizáció első jelei, növekedett a népesség.
1990-ben Hódmezővásárhely megyei jogú város lett, ekkor alakította ki önkormányzati szervezetét. 1997-ben, a magyar városok közül elsőként, Hódmezővásárhelyt tüntették ki az Európai Tanács Európa Díjának becsületzászlajával.

Hajdúhadház városa Debrecentől mintegy 20 kilométerre észak-keletre fekszik. A település Bocskai hajdúiról kapta a nevét. A Vay Ádám kiképzőbázis épülete a város úgynevezett „Liget” térségében található. A laktanya barakkjaiban egy fél évszázadon át szovjetek voltak, majd a szovjet csapatok kivonulása után a Bocskai István Lövészdandár költözött ide. A közelmúltban a bázis felvette Vay Ádám nevét, a 2004-ben felszámolt nyíregyházi laktanya emlékére.

A katonai szervezet folyamatos és jól működő kapcsolatot tart fent Debrecen, Hajdúhadház és Hódmezővásárhely város önkormányzatával és vezetőségével, Hajdú-Bihar megye és Csongrád megye önkormányzatával és vezetőségével, a fegyveres és rendvédelmi szervekkel, oktatási intézményekkel, egyházakkal, nyugdíjas és hagyományőrző egyesületekkel.

A dandár a hatékony toborzás és a civil szférával való hatékony kapcsolattartás érdekében gyakran szervez látogatónapokat. Ilyenkor elsősorban gyerekek, illetve iskoláscsoportok érdeklődésére számíthatunk. Minden évben szeretettel látjuk laktanyánkban a civil lakosságot a nyitott laktanya nap alkalmából, hogy betekintést kapjanak a városukban szolgálatot teljesítő katonák mindennapjaiba.

Kétévente Debrecenben kerül megrendezésre a Nemzetközi Katonazenekari Fesztivál. A négy napos rendezvény a promenádok világát, a katonazene fénykorának hangulatát idézi fel. Hazai és külföldi zenekarok, karmesterek mutatják be tudásukat látványos, zenés felvonulások, térzenék, alaki bemutatók és koncertek keretében. A cívisvárosban - és a megye több pontján - harsannak fel a rézfúvós hangszerek, s szólalnak meg a kedvelt katonazenei dallamok.
Debrecen városa minden évben megemlékezik Simonyi Józsefről.  A Simonyi-napok keretében a dandár a Pro Patria Alapítvánnyal karöltve emlékezik a debreceni óbesterre. Idén a dandár Törzstámogató százada csapatzászlót kapott az alapítványtól.

Hagyománnyá vált Hódmezővásárhelyen a város szívében a Dél-alföldi Katonazenekarok Országos Találkozója, ahol a város lakóit a hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekaron kívül a szolnoki valamint a debreceni katonazenekarok szórakoztatják.

A Honvédség keretein belül valamennyi kulturális tevékenységet folytató szervezettel együttműködünk, rendezvényeinket folyamatosan látogatják, a lebonyolításhoz támogatást nyújtanak. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakembereinek segítségével megtörtént a dandár debreceni csapatmúzeumának a felújítása, mely magába foglalja Debrecen katonatörténetét, valamint a dandár történetét megalapításától napjainkig. A hódmezővásárhelyi Zrínyi Miklós Laktanyában elhelyezett alegységeink szintén kiemelt fontosságot tulajdonítanak helyőrségük, valamint elődeik emlékeinek ápolásában.

Copyright © 2013. bocskaidandar.hu